Các đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về mục tiêu "hai trăm năm"

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-03 22:04:04
Android11翻车:谷歌Pixel4降级Android10致面部识别不可用|||||||

IT之家 6 月 15 日动静  据 9to5Google 报导,有效户克日将谷歌 Pixel 4 从 Android 11 DP4 升级回 Android 10 后发明脚机的脸部辨认不成用,谷歌圆里已确认该 Bug 的存正在。

IT之家领会到,中媒称那一 Bug 也存正在于 Android 11 Beta 1 体系升级,由于已有效户反应称本身从 Android 11 Beta 1 升级到 Android 10 后也呈现了脸部辨认不成用的状况。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa